CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/24

Hotline: 091.98.99.100
Thông tin giỏ tour

Giỏ hàng

0 sp
[chitiet]
Bên cạnh Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật giác ngộ, Vườn Lộc Uyển (Sarnath) cũng là một trong bốn Thánh tích quan trọng của Phật giáo. Tại nơi đây, Đức Phật Thích Ca đã chuyển pháp luân lần đầu tiên cho năm anh em nhà Kiều Trần Như.

Sau khi thiền định bốn mươi chín ngày dưới cây Bồ Đề, Đức Phật đã giác ngộ, trở thành bậc Thế Tôn Vô Thượng. Đức Thế Tôn biết rằng pháp mầu của mình vừa chúng ngộ ra vô cùng vi diệu, không thể dùng ngôn từ nào diễn tả cho hết được, vì vậy, ngài tiếp tục ngồi thiền định dưới cây Bồ Đề, suy nghĩ về con đường hoằng pháp sau này. Cuối cùng, dưới sự thỉnh cầu của vua Phạm Thiên, ngài quyết định chuyển pháp luân. Vì vậy, Đức Phật liền rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng, đi tới vườn Lộc Uyển gặp năm đạo hữu đã từng tu tập với mình trước đây để thuyết giảng bài pháp đầu tiên. Năm vị đó là Kiều Trần Như (Kondana), Bạc Đề (Bhaddiya), Thập Lực (Vappa), Ma ha Nam (Mahãnãma), và Ác Bệ (Assaji). Lúc đầu, khi thấy Phật đến, năm vị này đều nghi ngờ và chỉ trích lối sống của ngài. Đức Phật liền giảng pháp cho năm vị ấy nghe. Bài giảng của ngài là về “Tứ Diệu đế”, do “Sinh, già, bệnh, chết” gây nên khổ, muốn diệt được khổ thì phải tìm nguyên nhân của khổ là bởi “Tham, sân, si …”, và sau đó phải diệt khổ bằng “Bát Chánh đạo”, đó là “Chánh Kiến, Chánh tư duy, Chánh niệm, Chánh ngữ, Chánh mệnh, Chánh nghiệp, Chánh tinh tấn và Chánh định”. Sau khi được nghe Phật thuyết pháp, cả năm người đều tỏ ngộ và một lòng tu theo Phật. Năm vị đó trở thành năm người đệ tử đầu tiên của Đức Phật và cũng là những hạt nhân đầu tiên của Tăng già.

Tháp Dhamek do vua A Dục dựng lên để đánh dấu nơi Đức Phật ngồi thuyết pháp

Những con nai bên trong Vườn Lộc Uyển

Vườn Lộc Uyển (Sarnath) nằm cách thành phố cổ Varanasi khoảng 10 km, là một địa phương vô cùng yên tĩnh. Vua A Dục, vị vua đã đưa Phật giáo lên đến thời kỳ hưng thịnh trên khắp lãnh thổ, đã đến Vườn Lộc Uyển vào khoảng năm 234 trước Công Nguyên và dựng lên ngọn tháp Dhamek, một tháp bảo lớn, ghi dấu nơi Đức Phật ngồi thuyết pháp. Tháp Dhamek có chiều cao 31,1 m, rộng 28,3 m, được dựng trên một nền đất cao, càng làm tôn lên vẻ uy nghiêm của ngôi tháp bảo. Từ thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 11 sau Công Nguyên, rất nhiều công trình kiến trúc Phật giáo cũng như tu viện đã được dựng lên ở đây, đưa vườn Lộc Uyển trở thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất trong suốt 1500 năm. Tuy nhiên, dưới sụ tàn phá của lịch sử, ngày nay, Vườn Lộc Uyển chỉ còn lại là những tàn tích trải dài trên một vùng đất rộng lớn.

[/chitiet]
Đã đăng ký với Bộ công thương
CÔNG TY DU LỊCH TOÀN PHÁT
Địa chỉ: 11A Hồng Hà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 091.98.99.100 - 08.7897.7898 - 08768.09768
Email: toanphattours@gmail.com | visatoanphat@gmail.com